Tipy & rady

Bezpečnost provozu je závislá na kvalitě dopravního značení

Dokážete si představit, jak by asi vypadal provoz na veřejných komunikacích, nebýt dopravního značení? Džungle plná ničím nelimitovaných řidičů, kteří by způsobovali jednu nehodu za druhou. Tak by se jednoduše dal popsat stav, kterému mají značky zabránit.

Pravda je však taková, že mnohdy nedokážeme plně docenit jejich důležitost, protože je bereme jako naprostou samozřejmost. Právě proto si myslíme, že stojí za to se o problematice dopravního značení dozvědět trochu více. Souhlasíte?

S jakým dopravním značením se pravidelně setkáváme?

  • vodorovné dopravní značení
  • svislé dopravní značení
  • speciální značení

Vodorovné dopravní značení spočívá v přehledných čarách, které se nachází na každé veřejné komunikaci, včetně parkovišť. Jasně stanovují, v jakém rozmezí se můžete s vozidlem pohybovat a jaké úkony s ním v daném úseku můžeme provádět. Pravidla předjíždění, odbočování i parkování vám jistě byly vtloukány do hlavy již v autoškole, takže pokud si dnes už některá z nich nepamatujete, koukejte si osvěžit paměť!

Pod svislým dopravním značením si většina z nás představí dopravní značky, kterými jsou nám jasně sdělovány výstrahy, příkazy, zákazy, upravení přednosti a další skutečnosti. Máte samozřejmě pravdu, protože přesně to jsou jejich hlavní úkoly. Každá skupina svislých značek je odlišena barvou i tvarem, aby orientace mezi nimi byla přehledná.

Dopravu ovšem ovlivňuje ještě speciální značení. Boj proti neukázněným řidičům, kteří navzdory značkám a pravidlům nedodržují rychlostní předpisy, vyžaduje zpomalovací retardéry. Ty se většinou instalují na místa, kde je potřeba sundat nohu z plynu opravdu zásadní. Řidiči jsou tak k pomalé jízdě v podstatě donuceni, což přináší jednoznačné výsledky.

Ochrana soukromého parkoviště? Žádný problém

Neukázněnost řidičů se samozřejmě neprojevuje pouze rychlou jízdou. Velice často také nedbají na upozornění, že nesmí využívat soukromá parkoviště firem k osobním účelům. Jako majitel parkoviště můžete tomuto nešvaru snadno zabránit. Jak? Parkovací zábrany ve tvaru sloupku nebo motýlku zamezí průjezd všem nepovolaným osobám. Nebudete tak muset neustále řešit nepříjemnosti skrze příslušné úřady, což zabere zbytečně mnoho času a energie.