Tipy & rady

Výkonný výfukový systém

Hlavným účelom výfukového systému je bezpochyby odvádzanie použitého výfukového plynu z motora vozidla. Navyše sa môžu výfukové plyny používať na pohon turbodúchadla a implementujú sa katalyzátory, pre zníženie emisií oxidu uhličitého. Ale pre tuningový automobil, – upravené cestné alebo závodné autá, je výkonný výfukový systém oveľa dôležitejší, pretože má priamy vplyv na výkon a silu motora. Z toho vyplýva, že výfukový systém, a najmä konštrukcia zberača výfukových plynov, zohráva dôležitú úlohu pri tuningu motorov.

Kde kúpiť výfukový systém

V prípade nákupu výfukového systému, na kvalite naozaj záleží. Aby ste čo najviac využili motor vášho vozidla, mali by ste sa čo najviac usilovať o zaistenie bezpečnej jazdy. Preto je nevyhnutný nákup výfukového systému od autorizovaného predajcu.

Kliknite na odkaz a prehliadnite si najväčší online výber výfukových systémov presne navrhnutého pre váš automobil!

Ako funguje výkonný výfukový systém

Všeobecne povedané, výfukový systém pozostáva z výfukového potrubia (ktoré sa niekedy nazýva výfukový zberač), prednej rúrky, katalyzátora, hlavného tlmiča a koncovej rúrky s výfukovým cípom. Pokiaľ ide o tuning výfukového systému, tlmič výfuku je najjednoduchšia záležitosť, pri ktorej ide len o nahradenie bežného tlmiča za vysoko výkonný tlmič. Výsledkom je výfukový systém s voľným prietokom. Výkonný tlmič však musí mať vstupné a výstupné potrubie rovnakej veľkosti (priemer) ako predné a zadné potrubie.

Predná a zadná rúrka by mali mať rovnaký priemer. Zvyšok výfukového systému je omnoho komplikovanejší, pretože je potrebné zvážiť protitlak výfukových plynov, výkonové pásmo motora a maximálne použiteľné otáčky motora.

Množstvo protitlaku, ktorý vytvára výkonný výfukový systém je rozhodujúci, pretože príliš vysoký protitlak bude mať negatívny vplyv na špičkový výkon vášho motora, keďže dôjde k obmedzeniu výfukových plynov pri vysokých otáčkach. Výsledkom toho by bolo, že motor by nebol schopný vypudiť použité výfukové plyny dostatočne rýchlo, aby zabránil kontaminácii zmesi čerstvého vzduchu a paliva výfukovými plynmi , ktorá sa nasáva do motora. To by viedlo k zníženiu výkonu motora!

Tuning výfuku

Hlavným cieľom tuningu je zvyšovanie výkonu motora vďaka tuningu výfuku. Na výrobu energie musíte maximalizovať účinnosť motora, ktorý môže vyžadovať vyššiu premenu vzduchu a paliva prechádzajúceho cez. Ak môžete výfukové plyny ľahšie dostať von, dokážete do motora priviesť viac vzduchu a paliva, a tak získať väčší výkon. Akýkoľvek protitlak zníži množstvo vzduchu a paliva, ktoré môžu naplniť valec, čo výkon naopak znižuje. To by taktiež viedlo k tomu, že najúčinnejšie výfukové systémy by museli byť úplne zbavené výfukových ventilov, čo však nie je najlepším dizajnom.

Pri správnom návrhu, upravený výfuk môže byť vytuningovaný tak, aby rezonoval, a tlakové vibrácie vo vytuningovanom výfukovu môžu byť načasované tak, aby sa pri otvorení výfukového ventilu vytvorila nízkotlaková vlna, ktorá vytlačí plyny von. Takýto tuning nie je niečo nie je úplne jednoduchý bez pokročilého modelovania dynamiky tekutín, ale aj tak je takýmto spôsobom nastavených veľa výkonných systémov.

Výfukové potrubie je hlavným komponentom zodpovedným za tuning výfuku. DÍžka a priemer každej rúrky môžu byť upravené na vytvorenie rezonančného účinku v určitom rozsahu otáčok. Je potrebné povedať, že pokiaľ sa priemer alebo dĺžka nezmení, rezonančné pásmo otáčok ostáva rovnaké. Keď je motor v špecifickom rozsahu otáčok, ktorý zodpovedá výfukovej frekvencii, prichádza na scénu tuning. Tento efekt zvýši krútiaci moment v tomto rozsahu otáčok, aj keď pri iných otáčkach môže výkon znížiť.

Ak sú výfukové systémy upravené narýchlo, pridaním rôznych zadných tlmičov alebo potrubí s väčším priemerom, môže dôjsť k narušeniu tuningu. Podobne ako by ste neodstránili posledný meter z kostolného organu a nenahradili ho väčším potrubím bez toho, aby ste rátali so zmenou zvuku!

Práve tieto zmeny narušujú rezonanciu a ladenie vo výfukovom systéme, ktoré sú známe znížovaním výkonu. Bez pochopenia rezonančného účinku je často vyvodený nesprávny záver, že výfukový plyn s voľným prietokom spôsobil problém príliš plynulým prúdením.