Ostatní

Najděte poskytovatele služeb v oblasti likvidace a správy odpadu

Většina podniků nebo obcí si najímá poskytovatele odpadových služeb, aby jim pomohl s nakládáním nebo likvidací nebezpečného odpadu. Poskytovatelé odpadových služeb vám mohou pomoci:

  • Přeprava odpadu
  • Likvidace odpad
  • Identifikace odpadu
  • Vytváření seznamu nebezpečného odpadu
  • Pomoc s vedením záznamů a sepsání ročního hlášení za odpady

Pamatujte, že stále nesete odpovědnost za veškerý odpad, který vytvoříte, a to včetně veškerého odpadu, s nímž nakládá a likviduje poskytovatel odpadových služeb. Ujistěte se, že je nakládáno s odpady v souladu se zákonem o odpadech. Rocnihlaseni.cz je web, kde snadno zajistíte své roční hlášení o odpadech v souladu se zákonem o odpadech 541/2020 Sb.

Nový zákon o odpadech obsahuje dvě zásadní změny

Každý podnikající subjekt nebo obec je povinna vést evidenci o odpadech a každoročně sepisovat hlášení o odpadech. Roční hlášení za odpady 2021 obsahuje dvě změny.

Každý následující rok je povinností podat hlášení za odpady. Hlášení je možná podávat již od 1.1, nejpozději do 28.2. V minulých letech byla lhůta pro podání hlášení do 15.2.

Mnoho podnikajících v letošním roce nesplnilo podmínky pro podání hlášení a to z důvodu hmotnosti odpadu. V minulosti bylo nutné mít 100 kg odpadu, nově je to 600 kg odpadu. Odpad se sčítá ze všech provozoven.

Ačkoli se vyhnete povinnosti podávat hlášení za odpady každý rok, jste i nadále povinni vést důkladnou evidenci o odpadech. ECOSERVIS – komplexní nakládání s odpady s.r.o. je firmou, která se o váš odpad postará o jeho odvozu, ekologické likvidace, evidence a samozřejmě zpracuje ročního hlášení za odpady.

Odborníci mají aktuální informace o všech pravidlech a předpisech týkajících se likvidace odpadu

Vzhledem k tomu, že legislativa týkající se nakládání s odpady se neustále mění a vyvíjí, protože technologie zavádějí modernější metody, může být pro někoho, kdo není v oboru, obtížné držet krok. Když si najmete odborníka na odpadové hospodářství, můžete si být jisti, že bude mít potřebné znalosti o nejnovějších pravidlech a procesech, které musíte dodržovat.