Ostatní

Zajistěte si v autoservisu službu, která vyřeší problematiku odpadů

Kdyby bylo podnikání jen o práci, bylo by to krásné, v podnikání se ovšem musí řešit i mnoho byrokratických povinností, které seberou mnoho času i energie. Mezi nejsložitější patří řešení problematiky odpadů. Mnoho nebezpečného odpadu vzniká v autoservisech, protože jsou zde části vozů, kapaliny a baterie, které zkrátka nemůžete vyhodit jako běžný odpad. Řešení odpadového hospodářství není jednoduché, ale když ho svěříte firmě na Ecoservis.eu, všechny povinnosti převezme za vás.

Přenechte starosti s odpady specialistům

Likvidace odpadu je přítěž navíc? Váš autoservis se může na firmu obrátit a ona za vás převezme řešení celého odpadového hospodářství. Kompletní převzetí povinností znamená, že už nebudete řešit žádné starosti. Firma vám dokonce zajistí i dodání potřebného příslušenství, které zahrnuje popelnice na nebezpečný odpad, kontejner na autobaterie, šanon s dokumenty, označení sběrných nádob, ILNO a ceduli na stěnu s označením místa uložení odpadů. Když je vše řádně označené, s tříděním odpadu zajistí nebude žádný problém.

Firma zajistí jeho svoz a to buď na objednávku nebo v pravidelných intervalech. Odpad bude odvezen a řádně zlikvidován, za odvoz nemusíte vždy platit. Firma od vás odkoupí železo, barevné kovy, katalyzátory i autobaterie. Postará se také o zákonné povinnosti, kterých není zrovna málo. Mnoho firem si zvyklo vše řešit svépomocí, v mnoha případech je výhodnější možností svěřit určitou problematiku do rukou zkušené externí firmy. V tomto případě se to zajisté vyplatí. Firma se postará také o průběžnou evidenci odpadů, zpracování ročního hlášení za odpady a jeho včasné poslání na ISPOP. Nemusíte si objednávat komplexní služby, pokud potřebujete například jen pomoci se zpracováním ročního hlášení a jeho podáním, stačí využít službu, kterou najdete na www.RocniHlaseni.cz.