Auta

Veľmi zanesený filter pevných častíc? Ktorá z metód jeho čistenia je najvhodnejšia?

Filter pevných častíc (DPF) je dobre známy každému majiteľovi modernejšieho auta s dieselovým motorom. A taktiež je týmto vodičom dobre známa potreba pravidelnej regenerácie tohto filtra. Alebo by aspoň mala byť.

Zanedbávaná regenerácia?

To, že sa filter pevných častíc časom zanesie, je logické, nemôže predsa pevné častice výfukových plynov filtrovať donekonečna. Práve preto sú automobily, ktoré majú DPF, vybavené aj funkciou jeho regenerácie, počas ktorej riadiaca jednotka upraví chod motora tak, aby sa teplota výfukových plynov zvýšila na viac ako 500 °C. Takto horúce výfukové plyny vo vnútri DPF vypaľujú zachytené čiastočky.

Ak však regenerácia DPF opakovane neprebehne v plnom rozsahu, hrozí úplné zanesenie filtra, pri ktorom je už ďalšia regenerácia neúčinná a ktoré bude mať vplyv na výkonnosť vozidla a v krajnom prípade môže aj poškodiť motor. Ak toto nastane, je potrebné nechať si DPF vyčistiť v servise. Čo však už nevedia všetci vodiči jazdiaci na autách s DPF je to, akými rôznymi spôsobmi sa filter pevných častíc čistí a ktorý z týchto spôsobov je ten najvhodnejší. My vám to však prezradíme.

Viacero metód, ale len jedna správna

Medzi časté, ale nie príliš vhodné metódy používané aj v niektorých servisoch patria napríklad čistenie aditívami, čistenie ultrazvukom, či čistenie horúcim vzduchom. Nehovoriac o tom, že sa nájdu „experti“, ktorí sa pokúšali DPF vyčistiť domácim vypaľovaním, či čistením pomocou rôznych žieravín.

Naozaj účinnou metódou efektívneho servisu DPF je jeho čistenie pomocou certifikovaného zariadenia na báze kvapaliny, na ktoré sa DPF napojí bez toho, aby ho bolo nutné rezať alebo robiť podobné drastické zásahy. A naviac ide o metódu, ktorá funguje náramne! Takýmto spôsobom je totiž možné vyčistiť až 98 % zachytených častíc, čo je možné aj spoľahlivo dokázať vďaka kontrole protitlakom.

 

Zdroj obrázka:

Autor: Michal / Stock.adobe.com